Open Book of Balkan

Instructor Sadko Hadzihasanovic is part of an international exhibition Open Book of Balkan which will open at the Art Gallery of Bosnia and Hercegovina in Sarajevo on Monday, June 19, 2017. This biennial show includes 62 artists from 20 countries and was organized by the Center for Visual Research (Krug, Serbia) and curated by Bozo Plazinic.

Otvorena knjiga Balkana” bit će predstavljena u ponedjeljak, 19. juna, u 20 sati u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centar za vizuelna istraživanja “Krug”.
“Biblioteka – otvorena knjiga Balkana” je likovna manifestacija umjetnika balkanskog regiona i gostujućih zemalja nastala 2006. godine i svake druge godine održava se u Čačku. Na petom Bijenalu sa tematskim okvirom „Čiju pesmu pevam“, po izboru i u organizaciji slikara Božidara Plazinića, svoje radove su izložila 62 umjetnika iz više od 20 zemalja.

Leave a Reply